To elementy niezastąpione w zakładach produkcyjnych oraz przemyśle budowlanym i górniczym. Centralne układy smarowania gwarantują pełną wydajność linii technologicznych i maszyn, a także ograniczają ich zużycie.

Dlaczego warto stosować układy centralnego smarowania?

Najważniejsza jest automatyzacja procesu, która pozwala na regularną częstotliwość dozowania substancji do odpowiednich części silnika. Równomierne centralne smarowanie maszyny zapewnia optymalną pracę wszystkich elementów oraz ogranicza konieczność dodatkowej, zewnętrznej obsługi urządzenia. Ma to szczególne znaczenie podczas działania w warunkach dużego zapylenia i w kontakcie z grudami różnego rodzaju materiałów. Układy zabezpieczają poszczególne części przed zatarciem, a nawet zniszczeniem, co usprawnia ich funkcjonowanie oraz ogranicza niepotrzebne koszty.

Progresywne smarowanie maszyn

To najprostszy w działaniu system dostarczania środka smarującego do wielu punktów jednocześnie. Podstawowym elementem centralnego układu smarowania jest pompa zasilana elektrycznie, pneumatycznie lub ręcznie. Ten sposób dozowania substancji smarnej do części trących w silniku jest najczęściej stosowany w maszynach budowlanych, rolniczych czy górniczych ze względu na ich niewielkie zapotrzebowanie na nią. Dodatkowo można łatwo zmniejszyć jej ilość przy tej samej wydajności.

Co ważne, budowa układu jest stosunkowo prosta. Szczególne znaczenie ma brak konieczności stosowania zewnętrznego źródła zasilania.
Zadzwoń

Liniowe układy smarowania

W tych systemach centralny układ smarowania może być jednoliniowy, dwuliniowy lub wieloliniowy. W zależności od konstrukcji maszyn czy linii produkcyjnych możemy zastosować każdy z wymienionych rodzajów. Cała struktura działania opiera się na pompie wysokociśnieniowej, która podaje substancję poprzez główny zawór.

Tutaj również warto zwrócić uwagę na mniejsze niż podawane przez producenta zużycie środka smarnego, które pozostaje bez wpływu na poprawność działania urządzeń. Taki schemat jest najczęściej spotykany w przemyśle różnego rodzaju ze względu na możliwość odpowiedniego rozplanowania i rozłożenia przewodu głównego i dozowników.

Impulsowe układy smarowania

Ten typ jest wykorzystywany przy łańcuchach, gdzie ważne jest ciągłe dostarczanie środka smarnego. Smarowanie maszyn w ten sposób znacznie ogranicza zużycie substancji oraz cechuje się wysoką precyzją dawkowania. Sercem systemu jest pompa impulsowa, która za pomocą przewodu doprowadza olej do dyszy natryskowej.

Występuje tutaj również czujnik zbliżeniowy, który kontroluje obrót koła zębatego i łańcucha przekazujący impuls do pompy. Do układu centralnego kierującego pracą urządzeń standardowo dołącza się czujnik poziomu środka smarnego w zbiorniku, a także sygnalizację ruchu tarczy.

Maszyny smarowane natryskowo

Systemy natryskowe mogą punktowo nakładać gęstszą substancję, jak smar wysokoprzyczepny, na łańcuchy, prowadnice, bieżnie napędowe i koła zębate. Smarowanie centralne odbywa się za pomocą sprężonego powietrza poprzez pneumatyczną pompę beczkową. Tutaj również układ kontroluje dokładną ilość podawanego środka smarnego, co oprócz oszczędności ułatwia odpowiednią regularność bez ryzyka zatarcia silnika maszyny lub podania zbyt dużej ilości smarowidła.
Zadzwoń
W systemach montowany jest również czujnik ciśnienia substancji, a łatwość regulacji sprawia, że są to konstrukcje najczęściej wybierane dla przemysłowych linii produkcyjnych.

Centralne układy olejowe

Olejowe smarowanie obiegowe jest stosowane w układach, gdzie dwie powierzchnie nie powinny mieć ze sobą styczności. Najczęściej jest wykorzystywane w liniach produkcyjnych zakładów papierniczych, metalowych i cementowych. System centralny ma za zadanie ciągłe dostarczanie cienkiej warstwy substancji, która likwiduje tarcie oraz pełni funkcję chłodzącą i czyszczącą. Środek smarny ma stworzyć na elementach systemu ciąg, zwany popularnie „filmem olejowym”, który nie dopuszcza do kontaktu ze sobą pokrytych nim części maszyny. Również tutaj w procesie wykorzystuje się pompę z punktami natryskowymi.

Zobacz więcej: